Bedrijven

Preventie

Elk bedrijf en organisatie is gebaat bij gemotiveerde medewerkers die energiek en gezond in hun vel zitten. Zorgen dat ze gezond en gemotiveerd blijven is het meest effectief en het meest efficient. Ingrijpen voordat zich problemen voordoen is dus aan te raden. Het preventieprogramma van Esjé Management kan daarbij behulpzaam zijn.

Reïntegratie

Wanneer een medewerker onverhoopt toch overbelast is geraakt en ziek wordt is snelle reïntegratie van belang, zowel voor werknemer als voor werkgever. Het proces van reïntegratie is dan ook een gezamenlijke inspanning. Ons programma zetten wij graag in om dit proces te ondersteunen.

Training

Medewekers en leidinggevenden zijn vaak geholpen met het trainen van hun vaardigheden, zoals gesprekstechnieken en omgaan met (werk)stress. Een training kan worden ingezet zowel als preventieinstrument als tijdens een reïntegratietraject.

Coaching

Coaching wordt op vele manieren ingezet, als persoonlijke coaching, loopbaanontwikkeling, competentiegericht coachen, coaching als managementstijl en teamcoaching.

 

 

 

Interim
Preventie
Reïntegratie
Training
Coaching
Tarieven